Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten

De IBvA is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in autisme en opgeleid zijn door Nederlandse en Vlaamse Hogescholen en instituten die opgenomen zijn in de statuten.

De beroepsvereniging is gericht op kwaliteitsborging in de beroepsuitoefening en belangenbehartiging van de leden en daaruit voortvloeiende activiteiten gericht op professionalisering in autisme, begeleiding en samenwerken. 

De IBvA staat voor netwerken, verbinden, leren van en met elkaar, blijvende professionalisering en innovatie om in het dagelijkse werk blijvend en adequaat te kunnen (samen-) werken met mensen met autisme.

Over IBvA

Nieuws

Nieuwe website
Welkom op de nieuwe website van de IBvA (2017).
De komende maanden zal de website verder voorzien worden van informatie.

De website heeft een algemeen deel dat openbaar is en een gesloten deel voor onze leden.

Activiteitenoverzicht leden

29 mei
Toneelvoorstelling Houtisme Lief door Elke Bienert. Een voorstelling over wensen en grenzen, over anders zijn er erbij mogen horen.
Waalwijk

17 juni
Studiemiddag over executieve functies en workshops over VIB, Mindfullness en Atlas van de beleving.
Nijmegen

 7 oktober
Studiemiddag door en voor leden.
Utrecht
 

7 & 8 november Inservice Autisme
Oost Malle
Korting voor de leden
IBvA leden zijn ook betrokken als sprekers