Ilonka van der Sommen

Bestuurslid, Voorzitter

Mijn naam is Ilonka van der Sommen en ik ben sinds 2011 lid van de IBvA. Door mijn werk  binnen de Master en practitioner bij Fontys OSO en het jaarlijks organiseren van de Inservice Autisme ben ik in allerlei verschillende rollen 'bezig' met Autisme. Het met elkaar in gesprek gaan, netwerken, verbinden en samenwerken is voor mij een belangrijke waarde die ik terug vind binnen de IBvA. Het verbinden van mensen met en zonder autisme en organisaties is een mooi streven waar ik graag aan mee werk. Sinds maart 2017 ben ik voorzitter en mag ik samenwerken met een enthousiast en passievol bestuur!

Susan van Asten

Bestuurslid, Penningmeester

Mijn naam is Susan van Asten en ik ben sinds 2011 lid van de IBvA. Mijn passie om me in te zetten voor mensen met een ASS is begonnen tijdens mijn werk bij Lunetzorg, een stichting die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Daar ben ik nu werkzaam als autismeconsulent en bied op doorverwijzing begeleiding en behandeling aan mensen met een ass en hun omgeving.

Binnen de IBvA ben ik sinds een aantal jaar verbonden in de bestuursfunctie penningmeester. Samen bouwen aan een nieuw IBvA is voor mij een grote uitdaging die ik met beide handen aangrijp.

Corine van den Enden

Bestuurslid

Ik ben Corine van den Enden. Al op jonge leeftijd was ik geïntrigeerd door Autisme. Ik ben opgegroeid met een broer met autisme en op de Havo sprak ik mijn wens al uit om mensen met autisme te mogen begeleiden. Ik ben de opleiding Logopedie gaan doen en heb mij daarna gespecialiseerd in Autisme. Inmiddels heb ik een eigen bureau van waaruit ik mensen met autisme begeleid in allerlei levensgebieden. De IBvA is voor mij een leuke professionele club mensen met wie ik mijn passie voor autisme kan delen. Samen werken aan kwaliteit en verbinding! Hiervoor zet ik me als bestuurslid van de IBvA in.

Renate van de Wiel

Bestuurslid, Secretaris

Ik ben Renate v.d. Wiel, moeder van 2 kinderen en werkzaam als Autismeconsulent/Logopedist bij Lunetzorg. Mogen werken met mensen met autisme verveelt voor mij nooit. Het is altijd weer een uitdaging om samen met de persoon met autisme of het systeem om deze persoon heen op zoek te kunnen gaan naar mogelijkheden. Binnen de IBvA staan we voor de uitdaging om samen te kijken naar het toekomstperspectief van onze beroepsvereniging. Ik hoop als bestuurslid hier een steentje aan bij te kunnen dragen!

Saskia Meeuwis

Bestuurslid, Organisatie

Saskia Meeuwis is mijn naam en sinds twee jaar maak ik deel uit van een vrijwel nieuw enthousiast bestuur. We zitten op de goede weg en blijven timmeren aan deze weg.
Mijn hart ligt bij kinderen die anders zijn. Ieder mens, klein of groot, wil gezien, gehoord en begrepen worden en heeft een plek nodig waar het fijn is en het mogelijk is om tot ontwikkeling te komen. Na heel wat jaar in het cluster 2 en 4 onderwijs, werk ik nu met heel jonge kinderen in het sbo onderwijs. Een nieuwe uitdaging!