Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten

De IBvA is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in autisme bij geaccrediteerde internationale opleidingen.

De beroepsvereniging is gericht op kwaliteitsborging in de beroepsuitoefening en belangenbehartiging van de leden en daaruit voortvloeiende activiteiten gericht op professionalisering in autisme, begeleiding en samenwerken. 

De IBvA staat voor netwerken, verbinden, leren van en met elkaar, blijvende professionalisering en innovatie om in het dagelijkse werk blijvend en adequaat te kunnen (samen-) werken met mensen met autisme.