De contributie voor leden bedraagt €95,- per verenigingsjaar. Dit loopt van april tot en met maart. 
Daarnaast worden er eenmalige inschrijfkosten in rekening gebracht van €25,-

Het studenten abonnement bedraagt €30,- per jaar en loopt jaarlijks af.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar.

Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan met inachtneming van 4 weken opzegtermijn.
Er wordt geen restitutie verleend bij tussentijdse opzegging.