Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten

De IBvA is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd tot autismespecialisten. De beroepsvereniging is gericht op kwaliteitsborging in de beroepsuitoefening en belangenbehartiging van de leden en daaruit voortvloeiende activiteiten gericht op professionalisering in autisme.

De leden zijn geëngageerd en vormen samen een krachtig en professioneel netwerk.

De vereniging behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden. Onze leden zijn werkzaam in diverse sectoren zoals; onderwijs, justitie, zorg en welzijn.

In 2016 zijn de oprichtingsstatuten gewijzigd waarmee er een gelaagdheid in het lidmaatschap is aangebracht. De IBvA registreert nu Autismebegeleiders en Autismespecialisten. De leden worden na registratie zonder uitzondering aangesproken met autismespecialist.

Onze doelen zijn ondermeer:
Verbinden - netwerken - delen - blijvend professionaliseren - innoveren - ontwikkelen - samenwerken.