De beroepsvereniging kent een gelaagd lidmaatschap. Op basis van diplomering bij de ons erkende opleidingen worden leden geregistreerd als autismespecialist of autismebegeleider. Alle leden hebben dezelfde voordelen binnen de IBvA en kunnen in aanmerking komen voor het kwaliteitsregister. De leden worden na registratie zonder uitzondering aangesproken met autismespecialist.

Autismespecialist : 

Master (S) EN autismespecialisatie: Hogeschool Windesheim, Fontys OSO
Banaba Autisme Artesis Plantijn, Antwerpen

Autismebegeleider:

Autismecoach: Hogeschool Windesheim
Autismeopleiding Rino groep
Autisme (post graduaat) jaar opleiding Autisme Centraal
Jaarcursus / Practitioner Autisme Fontys OSO

Student Abonnement:
Ben je in opleiding bij een van bovengenoemde opleidingen dan kun je een student abonnement aangaan.
De looptijd van het abonnement is 1 jaar. Het kan verlengd worden zolang je studie loopt.
Studenten hebben geen stemrecht, hebben (nog) geen toegang tot 'mijn ibva' en kunnen niet deelnemen in commissies en intervisiegroepen. Studenten mogen wel deelnemen aan alle activiteiten die de ibva aanbiedt, zoals verschillende studiemiddagen. Studenten mogen deelnemen aan werkgroepen en kunnen korting krijgen op congressen. Kom als student onze leden ontmoeten en vergroot je netwerk!